Estatutoak


Indarrean den legeen arabera, Batzar Nagusiak baiestatu zituen estatuoek arutzen dute Mendi eta Eskalada Kirolen Napar Federakundea.